Επωνυμία: GASOLINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός Τίτλος : BAR GASOLINE Μ.Ι.Κ.Ε

Νομική Μορφή : ΙΚΕ

Αριθμός Συμβολαιογραφικής Πράξης :

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η : 143130803000

Κωδικός Αριθμός Καταχώρησης : 143130803000

Αριθμός Μητρώου Επιμελητηρίου: 366,566

Επιμελητήριο: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Κωδικός Αριθμός Δημοσίευσης στο τεύχος Α.Ε – Ε.Π.Ε & Γ.Ε.Μ.Η:

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 800856768

Αρμόδια Δ.Ο.Υ: ΣΤ’ (ΣΤ’, Ζ’) ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤ’, Ζ’, Ε’, Θ’, ΙΣΤ’ ΑΘΗΝΩΝ)

Διεύθυνση Έδρας (ΟΔΟΣ,ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΚ): ΓΑΡΓΗΤΤΙΩΝ 23A 11854

Τηλέφωνο: 210 3469396

Γεωγραφικός Κωδικός: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)

Λήξη Διάρκειας Ν.Π: 12/07/2029

 

Κεφαλαιακές Εισφορές: 1000.0

Εξωκεφαλαιακές Εισφορές: 0

Εγγυητικές Εισφορές: 0

 

Είδος Μετοχών:

Λήξη Διαχειριστικής Περιόδου: 3112

Ημ/νία Λήξης 1ης Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12/17

Κατηγορία Βιβλίων: Γ

 

Κύρια Δραστηριότητα (Κωδικός και Περιγραφή):

56301004, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ

Διαχειριστής Εταιρείας: ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ